Filtr – fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów w określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.

Podział filtrów

Ze względu na przeznaczenie filtry można podzielić na cztery podstawowe rodzaje[1] (zob. rys. obok):

dolnoprzepustowe,
górnoprzepustowe,
środkowoprzepustowe,
środkowozaporowe.

Ze względu na konstrukcję i rodzaj działania filtry można podzielić na:

pasywne – nie zawierają elementów dostarczających energii do obwodu drgającego, zawierają tylko elementy RLC:
jednostopniowe,
wielostopniowe,
aktywne – zawierają zarówno elementy RLC, jak również i elementy dostarczające energię do filtrowanego układu np. wzmacniacze, układy nieliniowe.

Filtry można również podzielić na typy obwodów w jakich są używane:

analogowe,
cyfrowe.