Zestaw głośnikowy – zespół głośników umieszczonych w specjalnej obudowie (skrzynce), która ma zapewniać separację akustyczną pomiędzy przednią i tylną częścią membrany głośnika, zapobiegając w ten sposób zwarciu akustycznemu. Zestawy głośnikowe wyposażone są w zwrotnice głośnikowe, dokonujące rozdziału pasma akustycznego na pasma częstotliwości dla poszczególnych głośników.

Zestawy głośnikowe stosuje się w systemach stereo lub w systemach wielokanałowych. Dzieli się je na:

pasywne – nie zawierające urządzeń wzmacniających,
aktywne – w obudowie ze wzmacniaczem elektroakustycznym.

Zestaw głośnikowy często bywa błędnie nazywany kolumną głośnikową, określenie to powszechnie funkcjonuje wśród producentów i w handlu, fakt ten potwierdzają zwroty kolumna dwudrożna, kolumna trójdrożna. W handlu funkcjonuje także nazewnictwo, w którym kolumna głośnikowa ma 2 znaczenia:

ogólne, oznaczające wszystkie urządzenia w obudowach do odtwarzania dźwięku,
węższe, oznaczające pojedyncze urządzenie zamknięte w obudowie, przeznaczone do odtwarzania dźwięku.

W tej terminologii zestawem głośnikowym nazywa się kompletny zestaw jednakowych bądź różnych kolumn głośnikowych.

Źródło: Wikipedia.pl